Nadstavbové a pomaturitné štúdium, rekvalifikácia / Emília Kollárová - Infopress, Bratislava, 2000.
ISBN 80-85402-40-8
378.1 - 058 - školy nadstavbové - štúdium nadstavbové - štúdium pomaturitné - rekvalifikácia
voľná K97488 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ