Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor / Nora Beňáková zost. - SAIA, n.o., Bratislava, 1996.
331.115.2 - pohovory pracovné - pohovory prijímacie - rady praktické - rady odborné
voľná K97496 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ