Práca s krásnou literatúrou v knižniciach / Oľga Kurucová - Matica slovenská, Martin, 1966.
028 - knižnice - literatúra krásna - práca s knihou
voľná K97507 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ