Kolieskové korčule : Šport a zábava pre každého / Martin Harjung , Atha Athanasiadis , Hilda Rubintová prel. - Príroda, Bratislava, 1996.
ISBN 80-07-00842-X
796.69 - korčule kolieskové - korčuľovanie - história - výstroj - dejiny športu
voľná K97527 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ