Slovenský poker : Holé príbehy / Dušan Mitana - Hevi, Bratislava, 1993.
ISBN 80-85518-14-7
literatúra slovenská - poviedky - eseje
vožná K97532 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ