Cesty do minulých životov...Život pred životom / Raymond A. Moody , Zuzana Hegedüsová prel. - Motýľ, Bratislava, 1992.
ISBN 80-900404-7-0
218 - život minulý - život pred životom - reinkarnácia - hypnóza - autohypnóza
neznáma K84048 D
voľná K97570 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ