Svetlo na druhom brehu : Najnovšie výskumné poznatky / Raymond A. Moody , Pavel Vilikovský prel. - Smena, Bratislava, 1991.
Edícia Križovatky
ISBN 80-221-0190-7
218 - výskum - smrť - stretnutia na prahu smrti - život po smrti
voľná K97575 D
voľná K98437 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ