Prečo ja? : Spoveď dnešnej mladej ženy / Juliett , Andrea Gryzlová prel. - BB, Bansk  Bystrica, 1991.
ISBN 80-900456-1-8
literatúra francúzska - romány zo života - príbehy skutočné - AIDS - príbehy tragické - romány lekárske
voľná K97576 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ