V jeseni života : Zmysluplnosť starnutia / Alfonz Deeken , Ferdiš Takáč prel. - Dobrá kniha, Trnava, 1995.
ISBN 80-7141-079-9
241 - knihy náboženské - literatúra chorvátska - starnutie - zmysel života - modlitby - staroba
voľná K97620 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ