Stalin a stalinizmus : historické črty / Roj Medvedev , Melita Albrechtová prel., Katarína Strelková prel., Miroslav Prokeš prel. - Obzor, Bratislava, 1990.
ISBN 80-215-0079-4
929 - Stalin, Josif Visarionovič (1879-1953) - biografie - stalinizmus - industrializácia - kolektivizácia - ZSSR
vožná K82047 D
vožná K97648 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ