Po stopách koníka, levíka a sloníka / Marie Doumont , Yves Doumont , Marta Činovská prel., Juliana Kostrabová prel., Pierre Couronne ilustr. - Junior, Bratislava, 2006.
ISBN 80-7146-835-5
knihy pre deti - príbehy o zvieratách - literatúra belgická
vožná K97707 ML
vožná K97708 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ