Dejiny hutníctva na Slovensku / Juraj Schmiedl , Juraj Weigner , Štefan Link prel., Timothy Martin prel. - Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie, Ko¨ice, 2006.
ISBN 80-968621-7-0
622 - hutníctvo - Slovensko - dejiny - železo - zlato - striebro - hliník - nikel - kobalt - olovo - ortuť - zinok - školstvo - školstvo hutnícke - osobnosti - pamiatky - miery - jednotky hmotnostné - knihy dvojjazyčné - baníctvo
V angličtine
voľná K97731 D
voľná K97732 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ