Rok vo zvykoch nášho ľudu / Emília Horváthová - Tatran, Bratislava, 1986.
Edícia Korene
398 - priadky - Vianoce - hromnice - fašiangy - Veľká noc - dožinky - všechsvätých - Slovensko - zvyky
voľná K73777 D
neznáma K73778 D
voľná K73779 D
voľná K73780 ML
voľná K97764 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ