Veterány : Automobily z rokov 1885-1940 / Juraj Porázik , Ján Oravec ilustr. - Alfa, Bratislava, 1987.
Edícia Edícia dopravnej literatúry
automobily - veterány - automobilky - 629.113 - automobily historické - dejiny - dejiny automobilizmu
vožná K78934 MC
vožná K97767 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ