Sto deset let Sokola : 1862-1972 / St zahl. - Olympia, Praha, 1973.
796.03 - Sokol, telovýchovná organizácia - vznik - história - činnosť - jednota telovýchovná
vypožičaná K97784 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ