O smrti / Rudolf Steindl , Daniela Geisbacherová prel. - Iris, Bratislava, 2000.
ISBN 80-88778-90-5
128 - 236 - život - umieranie - smr
vožná K92111 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ