Tunisko / Karel Jezdinský - Svoboda, Praha, 1966.
Edícia Zeměmi světa
308 - Tunis - sociológia - podmienky prírodné - obyvatežstvo - zriadenie štátne - história - starostlivos sociálna - vzahy medzinárodné - kultúra
vožná K97804 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ