Chirurgia : Učebnica chirurgie, ortopédie, otorinolaryngológie..... / Chirurgi zahl. - Osveta, Bratislava, 1960.
učebnice stredných zdravotníckych škôl - chirurgia - ortopédia - otorinolaryngológia - stomatológia - chirurgia očná - 617 - pomoc prvá - liečba chirurgická - psychoterapia - operácie - rehabilitácia - fyziatria - poranenia - zápaly - nádory - anestéza - narkóza - resuscitácia - liečba kyslíkom - chirurgia špeciálna - kĺby - kosti - choroby ušné - nádcha - tracheotómia - intubácia - zuby - starostlivos o chorých - transfúzia krvi - infúzie - endoskopia - laparoskopia - gastroskopia - rektoskopia - cytoskopia - choroby očné
vožná K97807 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ