Biela Masajka : Sen o veľkej láske sa zmenil na boj o prežitie / Corinne Hofmannová , Tibor Hrozáni prel. - Ikar, Bratislava, 2007.
ISBN --80-5-51-1404-
príbehy dobrodružné - príbehy skutočné - Afrika - príbehy ľúbostné - Keňa - únosy - únosy detí - literatúra švajčiarska
2. Návrat z Afriky 3. Stretnutie v Barsaloi
K97820 MC
voľná K97821 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ