Nelegál / Jiří Vacek , Alena Vlčeková prel. - Iris, Bratislava, 1998.
ISBN 80-967841-3-7
literatúra česká - romány o drogách
vožná K92115 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ