Mýty a legendy amerického kontinentu / Zora Sadloňová prel., Miroslav Nemann prel., Mýt zahl. - Gemini, Bratislava, 1992.
ISBN 80-85265-42-7
mýty - legendy - Amerika - Amazónia - Inkovia - Vikingovia - 292
vožná K84214 ML
vožná K97896 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ