Nečakaj na princa! : Ver sama sebe. Ako si získať a udržať správneho muža / Gilda Carleová , Eva Trégerová prel. - Príroda, Bratislava, 1999.
ISBN 80-07-01086-6
177.61 - vzťahy medziľudské - vzťahy partnerské - láska - sex - problémy - sebadôvera
voľná K97903 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ