Romeo a Júlia : Tragédia / William Shakespeare , Jozef Kot prel. - Tatran, Bratislava, 1977.
tragédie - hry historické - hry žúbostné - literatúra anglická
vožná K97909 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ