Asmodeov šál : Životopis Jusufa Maškoviča / Ivan Aralica , Ján Jankovič prel. - Vydavatežstvo Jána Jankoviča, Bratislava, 1999.
ISBN 80-85506-71-8
literatúra chorvátska - romány historické - romány žúbostné - Maškovič, Jusuf - biografie
vožná K97948 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ