Porozprávam ti.... : Príbeh žudského sebapoznávania / Jorge Bucay , Martina Slezáková prel. - NOXI, Bratislava, 2005.
ISBN 80-89179-23-1
úvahy - psychoterapia - príbehy zo života - príbehy psychologické - sebapoznanie - 159
vožná K97964 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ