Svedectvo dejín o slovenčine / Rudolf Krajčovič - Matica slovenská, Martin, 1977.
Edícia Teória a výskum
slovenčina - dejiny - slovakizmy - epochy - 80 - Veľká Morava - Uhorsko - dejiny jazyka - jazyk spisovný - štúrovci - dejiny - jazyk - jazyk slovenský - dejiny jazyka - slovenčina - vývoj - vývoj jazyka slovenského
voľná K48099 D
voľná K97985 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ