Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2010 / Progra zahl. - Epos, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-8057-681-3
odpady - hospodárstvo - geografia Slovenskej republiky - demografia - prostredie životné - hospodárstvo odpadové - skládky odpadov - spažovanie odpadov - zdroje finančné - recyklácia - 628.4 - triedenie odpadu
vožná K98000 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ