Velká kniha manažerských dovedností / Ros Jay , Richard Templar , Viktor Faktor prel. - Grada Publishing, Praha, 2006.
ISBN 80-247-1279-2
338.2 - manažéring - manažéri - koučovanie - porady - projekty - rozpočet - prezentácia - návrhy - vyjednávanie - preťaženie pracovné - schopnosti pracovné
voľná K98004 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ