Návrat z Afriky / Corinne Hofmannová , Denisa Kečkéšová prel. - Ikar, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-551-1468-2
príbehy skutočné - návrat z Afriky - Belov, Vasilij poviedkár - literatúra švajčiarska
1. Biela Masajka 3. Stretnutie v Barsaloi
K98033 MC
vožná K98034 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ