Pomsta grófa Gundolfa / Thomas Brezina , Zdenka Baková prel. - Fragment, Bratislava, 2005.
Edícia Klub záhad
ISBN 8-80-89210-32-9
romány sci-fi - príbehy dobrodružné - záhady - literatúra rakúska
K98037 ML
K98038 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ