Strategický marketing / Helena Horáková - Grada Publishing, Praha, 2003.
ISBN 80-247-0447-1
marketing - marketing strategický - kategórie - analýza - plán marketingový - audit - stránky silné - stránky slabé - riadenie marketingové - 339
vožná K98068 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ