Marketing pre samosprávy : Marketing území / Magdaléna Bernátová , Anna Vaňová - Ekonomická fakulta UMB, Bansk  Bystrica, 2000.
ISBN 80-8055-337-8
marketing - samosprávy - marketing územia - komunikácia marketingová - analýza - plánovanie - výskum marketingový - prieskum marketingový - segmentácia trhu - činitež žudský - predaj - marketing sociálnych programov - občan handicapovaný - program sociálny - reklama - 339 - public relation - propagácia - ruch cestovný - program sociálny - kódex etický
vožná K98092 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ