Xenezis / Beat Glogger , Nóra Ružičková prel. - Ikar, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-551-1377-7
romány lekárske - vírus chrípkový - úmrtia záhadné - transplantácie obličiek - literatúra švajčiarska
voľná K98106 D
voľná K98115 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ