Od pravekých lovcov k barbarom : Pravek. Galovia. Vikingovia / Luis-René Nougier , Miroslava Luptáková prel. - Perfekt, Bratislava, 63530.
ISBN 80-8046-354-0
930 - knihy náučné pre deti - pravek - Galovia - Vikingovia - vývoj žudstva - dejiny - bane sožné - mágia - hrnčiarstvo - keramika - druidi - vojna Galská
vožná K98124 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ