Pelendrekové baby : Lenka a jej škriepky s potvorami / Patricia Schroderová , Silvia Smidová prel. - Ikar, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-551-1448-4
literatúra švajčiarska - príbehy dievčenské - knihy pre deti
vožná K98153 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ