Záhada neviditeľného psa : Traja pátrači / M. V. Carey , Mária Orlíková prel. - Mladé letá, Bratislava, 2000.
ISBN 80-06-01004-8
literatúra americká - knihy pre deti - literatúra dobrodružná
K92158 ML
voľná K92159 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ