Ľudia a miesta : Zábavná minútová kvízová hra / Lisa Telfordová , Denisa Valachová prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89144-74-7
908 - knihy náučné pre deti - kvízy - súťaže - otázky - svet - ľudia
voľná K98232 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ