Všeobecné vedomosti : Výborná minútová kvízová hra / Lousia Somervillová , Dušan Starek prel. - Fortuna Libri, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-89144-73-0
03 - knihy náučné pre deti - súťaže - kvízy - otázky - všeobecnosti
voľná K98233 ML
voľná K98234 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ