Stretnutie v Barsaloi / Corinne Hofmannová , Denisa Pochylá-Kečkéšová prel. - Ikar, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-551-1469-9
príbehy skutočné - Afrika - Keňa - literatúra švajčiarska
1. Biela Masajka 2. Návrat z Afriky
K98239 MC
vožná K98240 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ