Benedikt XVI. : Portrét zblízka / Peter Seewald , Jana Sarňáková prel. - Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 2007.
ISBN 8-80-7162-681-7
929 - životopisy - Benedikt XVI. - Rím - pápeži
voľná K98245 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ