Nápady pre šikovné ruky / Ray Gibson , Mária Piskurová prel., Amanda Barlow ilustr. - Svojtka & Co, Praha, 2007.
ISBN 8-80-89246-62-5
745 - knihy náučné pre deti - kreslenie - varenie - mažovanie - masky detské - príručky praktické - náramky
vožná K98252 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ