Rytieri v plnej zbroji / Rachel Firthová , Oľga Hlaváčová prel. - Fragment, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-8089-108-4
623.4 - rytieri - výstroj - knihy náučné pre deti - výzbroj - stredovek - erby - výcvik - turnaje - legendy - križiaci - templári - Artuš (kráľ keltských Britov) 9.stor.
voľná K98284 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ