Orientácia / Ladislav Kvasnička - Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1998.
ISBN 80-7162-235-4
176 - etika kresťanská - javy nadprirodzené - výchova rodinná - poruchy duševné - interrupcia - eutanázia - zjavenia - hypnóza - toxikománia - gamblerstvo - hráčstvo patologické - incest - samovraždy - nevera - problémy generačné - pornografia - výchova sexuálna - lenivosť - deti nadané - ľaváci - deti postihnuté - poruchy duševné - retardácia mentálna - vývoj duševný - neurózy - tréma - hystéria - menejcennosť - klaustrofóbia - anorexia mentálna - bulímia - schizofrénia - zajakavosť
voľná K92168 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ