Krize : Psychologický a sociologický fenomén / Nadežda Špatenková - Grada Publishing, Praha, 2004.
ISBN 80-247-0888-4
159.91 - psychológia - Belov, Vasilij poviedkár - kríza - typy - priebeh
voľná K98294 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ