Ošetrovatežstvo - teória / Dana Farkašová - Osveta, Martin, 2005.
ISBN 80-8063-182-4
ošetrovatežstvo - teória - učebnice vysokoškolské - osobnos - zdravie - história - prostredie - potreby žudské - modely - ošetrovanie - kultúra rómska - kultúra chudoby - migrácia - ošetrovatežstvo charitatívne - osobnos ošetrovateža - modely koncepčné - teória ošetrovatežstva - starostlivos o chorých - sestry zdravotné - multikultúra - 616-083
vožná K98301 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ