Neurológia / Daniel Bartko - Osveta, Martin, 1993.
Edícia Edícia učebníc pre stredné zdravot. školy
ISBN 80-217-0570-1
učebnice stredných zdravotníckych škôl - neurológia - metódy vyšetrovacie - liečba - prevencia - ochorenia - neurológia špeciálna - mozog - úrazy - obrna mozgová - skleróza - Parkinsonova choroba - besnota - kliešťová encefalitída - tetanus - borelióza - AIDS - syphilis - epilepsia - migréna - demencia - hystéria - neuróza - 616.85
voľná K98302 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ