Komplexný program o AIDS : Prevencia HIV a starostlivos pre sestry a pôrodné asistentky / Anna Slováková prel., Komplexn zahl. - Osveta, Martin, 1998.
ISBN 80-8063-001-1
AIDS - HIV - epidemiológia - infekcie - poradenstvo - ošetrovanie - výchova - smernice - 178 - starostlivos ošetrovatežská - dojčatá - dospelí
vožná K98303 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ