Peter, Pavol a Mária Magdaléna : Nasledovníci Ježiša v histórii a legendách / Bart D. Ehrman , Štefan Kočiš prel. - Ikar, Bratislava, 2007.
ISBN 8-80-551-1562-7
291.65 - história - legendy - cirkev kresťanská - Mária Magdaléna - sv. Pavol - sv. Peter - kresťanstvo - skúmanie historické
voľná K98316 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ