Manažment v pohostinstve a hotelierstve / Gustáv Sládek - Epos, Bratislava, 20072.
ISBN 8-80-8057-718-6
manažment - hoteliérstvo - pohostinstvá - podnikanie - zariadenia ubytovacie - vybavenosť interiérov - organizácia - služby - systémy informačné - systémy bezpečnostné - trh - dopyt - ponuka - nákup - ceny jedál - ceny služieb - profesie - odmeňovanie - náklady - rentabilita - analýza finančná - 338
voľná K98353 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ