Encyklopédia starovekého Grécka / Martino Manghi , Milada Passerini prel. - Perfekt, Bratislava, 63530.
ISBN 80-8046-328-X
938 - knihy náučné pre deti - encyklopédie - Grécko staroveké - história - systém politický - hospodárstvo - vojsko - náboženstvo - filozofia - literatúra - architektúra - umenie - stravovanie - odevy - svety bájne
voľná K98362 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ